Get Adobe Flash player

Панаир на книгата – на Виставище, Холешовице

     
   
  Книгите са духовната памет на народите. Те носят светлина, мъдрост и вълшебството на преживените мигове. Разкриват великолепието на природата: уханието на цветята, полета на птиците, тътена на приближаваща буря или нежния ромон на планински ручей, грохота на прииждащите вълни или шепота на листата и на влюбените...Те са сияние в мрака, любов и мъка, възторзи и разочарования, срещи и раздели, надежди и прозрения...Те са нашата човешка Вселена.
Книгите са най-добрите и верни приятели на учениците от БСУ „Д-р Петър Берон” – гр. Прага. Интересът им към ежегодния панаир на книгата в чешката столица доказва това. Тази година на 11. май, Деня на св. равноапостоли Кирил и Методий, ученици от 4. и 5. клас, с ръководители г-жа Кръстенова и г-жа Калудова, посетиха Международния панаир на книгата – на Виставище, Холешовице. Инициативата се осъществи по покана на г-жа Севда Коваржова от сдружение „Заедно”. Децата бяха впечатлени от обстановката, многобройните щандове и изобилието на книги от цял свят. След като разгледаха внимателно изложените експонати, бяха настанени в литературната зала. Бяха им прочетени приказки на различни езици /полски, руски и словашки/ и те трябваше да ги разпознаят. Направиха го с лекота. Последва втора задача към тях: раздадоха им тест-игри, в които трябваше да свържат любими анимационни герои със знамето на държавата, от която са филмчетата. Нашите ученици се справиха успешно. Раздадоха им награди – сп. „Приятели” от сдружение „Заедно”, свързани с диалектите в българския фолклор.
Срещата донесе на децата радост, богати впечатления и удовлетворение. Направиха си снимки с издателите и преводачите: така те увековечиха своята любознателност и показаха, че книгите говорят на различни езици, за необятни светове, но всички окриляват разума и озаряват сърцето на човека. Книгите са късчета вечност.