Get Adobe Flash player

Обществен съвет към БСУ "Д-р Петър Берон" гр. Прага


Съобщение:

  На 30.01.2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе събрание на Обществения съвет към училището.


Съобщение:

  На 13.12.2018 г. от 18.00 ч. ще се проведе събрание на Обществения съвет към училището.Съобщение:

  • На 11.12.2017 г. от 18.00 ч. ще се проведе съвещание на Обществения съвет. Дневен ред:

       1.Дейности за 70-та годишнина на училището

       2.Разни


    

     На 18.01.2017 г. се проведе заседание на Обществения съвет, присъстваха 12 души. Обществения съвет реши:

Членове: г-жа Георгиева, г-жа Чубриева, г-жа Димитрова, г-н Антонов, г-н Жотев

Председател: г-жа Чубриева

  •    Извадка от Правилника за създаването и дейността на обществените съвети към детски градини и училища- тук...