Get Adobe Flash player

Световния ден на водата


         На 18.03.2017 год. – дъждовен съботен ден, група ученици от 5 клас заедно с класния си ръководител, г-жа Марияна Димитрова, посети Музея на пражкото водно стопанство. Екскурзията бе организирана във връзка със Световния ден на водата - 22.03.,повишаване културата на учениците, както и опознаване на гр.Прага. Петокласниците научиха много за историята на снабдяване на пражкото население с вода, запознаха се с оригинални помпи от град Клатови от 1830 г. , водопроводни тръби от антично време, част от дворцовия водопровод от времето на Рудолф II.
Децата разбраха, че водата е в основата на живота на Земята и ключ към здравето на хората.