Get Adobe Flash player

„За да стигнеш висините, трябва някой да те подкрепя“

    На 22.02.2018 г. в час по български език и литература първокласниците на БСУ“Д-р Петър Берон“ реализираха интерактивен урок на тема „Хвърчилото на Христо“. Урокът започна с четене на думи, предоставени им на Колелото на късмета от платформата http://www.classtools.net/. В буквара се запознаха с текста, като четоха пред родители, учители от начален етап и пред директора на училището. Една от иновативните техники, с която децата много се забавляваха, беше четене „Капанче“. След като се запознаха със съдържанието на текста, преминаха към интерактивна презентация със софтуера Mouse Mischief – един компютър, много мишки. Първокласниците избираха със своята мишка правилния отговор, ограждаха любим герой и самостоятелно стигнаха до извода, до който достига и хвърчилото: „За да стигнеш висините, трябва някой да те подкрепя“. Точно този извод малките ученици написаха в своите хвърчила. Директорът на училището – г-жа Таня Борисова, сърдечно поздрави г-жа Георгиева за интересно поднесения урок. Увери я, че винаги може да разчита на подкрепата на административното ръковоство в прилагането на интерактивни и иновативни техники и методи.