Get Adobe Flash player

Благодарност

Директорът на БСУ  „Д-р Петър Берон”   Таня Борисова изказва специални благодарности на всички учители и ученици, които направиха нашето училище чисто и приятно-такова, каквото заслужаваме. На 02.02.2018 г. всички се включиха в инициативата  „70 год. БСУ - 70 добри дела“.

Гордея се, че имам възможност да съм част от екипа ни.

Благодаря Ви ученици и колеги!

 

 

Дата: 05.02.2018 г.                                                                                  Таня Борисова

гр. Прага                                                                                                  Директор