Get Adobe Flash player

Похвала за инициативността на XI клас

   

   Директорът на БСУ „Д-р Петър Берон” г-жа Таня Борисова изказва Похвала на учениците от XI клас с класен ръководител г-жа Ал. Дончева, които на 02.02.2018 г. със средства, осигурени от тях и родителите им, боядисаха сами класната си стая и активно се включиха в почистването на училището по случай 70- годишнината му.
   Похвална е инициативността и на Мелиса Зия и Зинка Миткова от същия клас – с огромно желание и интерес те помогнаха на г-жа Станева за подготовката и провеждането на изложбата от ученическо творчество. Откриването на изложбата се състоя на 01.02.2018 г. в Дома на малцинствата в гр. Прага и постави началото на отбелязването на дългоочаквания празник на училището, който ще се проведе на 13.02.2018 г. в Divadlo u Hasičů, Прага 2.